english

<h2>Tuotehaku</h2>
<h1>SERTIFIOITUA LAATUA </h1>

Laatukriteerimme ovat:

  • luokituksen mukainen tuote
  • joustava ja oikea-aikainen toimitus
  • asiakkaan tarpeen mukainen eräkoko

Tällä hetkellä tuotantoamme ohjaa Osuuskunta Teollisuuden Romun (OTR) myöntämä laatusertifikaatti, joka käsittää soveltaen ISO 9001 standardin. Lähitulevaisuudessa tulemme ottamaan käyttöön laajan toimintajärjestelmän, joka pohjautuu ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardeihin.  

Laatupolitiikka

Tavoitteenamme on toimittaa luokitusten mukaisia metalliraaka-aineita ja huomioida asiakkaidemme erityisvaatimukset. Asiakas on tärkein yhteistyökumppanimme. Romun vastaanotossa kiinnitämme erityistä huomiota sen kierrätettävyyteen ja ympäristölainsäädännön vaatimuksiin. Tuotantomenetelmämme ovat ympäristölle turvallisia ja sitä säästäviä. Tuotannon kehitystyössä pyrimme jatkuvaan parantamiseen. Laatukriteerimme ovat: luokituksen mukainen tuote, joustava oikea-aikainen toimitus sekä eräkoko. Vaatimusten täyttymistä seurataan asiakkailta saadulla palautteella. Kokonaisvaltaiseen laatutoimintaan kuuluu yrityksessämme henkilökunnan jatkuva sisäinen koulutus ja tarvittaessa erityisosaamiseen vaadittavaa koulutusta hankitaan ulkopuolelta.


Ympäristöpolitiikka

Yrityksessä sovellamme kaikessa toiminnoissa jatkuvan kehityksen -aatetta niin, että materiaalit pysyisivät mahdollisimman pitkään käytössä ja jos mahdollista, ovat kierrätettävissä uudelleen hyötykäyttöön. Päätoimialamme romun kierrättäminen säästää uusiutumattomia luonnonvaroja ja tukee vahvasti elinkaariajattelua. Noudatamme ja seuraamme ympäristölainsäädäntöä ja täytämme sen asettamat vähimmäisvaatimukset. Tiedon vaihdon kautta selvitämme sidosryhmiemme tarpeet ympäristön suhteen ja kehitämme toimintaamme niiden vaatimaan suuntaan. Perehdytämme henkilökuntaa ympäristöasioiden hoitamiseen ja kehittämiseen varaamalla koulukseen riittävät taloudelliset ja ajalliset resurssit.

 
Rautasoini Oy • Vihiojantie 16-18, 33800 Tampere • puh. 0207 288 550 • info@rautasoini.fi